Rodinný rodokmen

Chtěli byste vědět, kdo byli Vaši předci? Odkud pocházeli a kde zemřeli? Mít doložené jejich datum narození, sňatku i úmrtí? Pokusit se dohledat i jejich společenské postavení, povolání nebo majetek?

Jsme genealogická společnost zabývající se vyhledáváním rodinných rodokmenů. Pomůžeme Vám.

Jak začít?

Abychom Vám mohli pomoci při vyhledávání Vaší rodinné minulosti, je nutné znát některé výchozí informace k tvorbě rodinného rodokmenu. Například datum a místo narození Vašeho rodiče, prarodiče, nebo některého ze starších předků.

Pokud jsou tyto informace mladší než 100 let, je od Vás potřebná plná moc s notářsky ověřeným podpisem a kopie rodného listu, abychom mohli hledat Váš rodinný rodokmen.

Jak tvorba rodinného rodokmenu probíhá?

Matriční knihy z mladších let, takzvané živé matriky (většinou po roce 1900), jsou uloženy na městských a obecních úřadech a vztahují se na ně legislativní předpisy v souvislosti s ochranou osobních dat. Na zápisy může nahlížet jen přímý příbuzný, jeho zmocněnec nebo zástupce státu.

Prameny pro rodinný rodokmen - staré, takzvané mrtvé matriky narození, sňatků a úmrtí se v Čechách začaly vést většinou v druhé polovině 17. století a jsou uloženy v pěti oblastních archivech (Litoměřice, Plzeň, Praha, Třeboň a Zámrsk) a dvou zemských archivech (Brno a Opava).

Archivy pro hledání rodokmenů

V těchto archivech se provádí hledání předků podle farní příslušnosti. Na začátku tvorby rodinného rodokmenu se najde v rodné matrice zápis předka z hlavní linie, zjistí se jeho rodiče, jeho sourozenci a pokračuje se dále do minulosti rodinného rodokmenu.

Paralelně se studují úmrtní a oddací matriky, kde se dají získat další informace k jednotlivým osobám v rodinném rodokmenu. Výzkum v 19. století je díky dostatečnému rozsahu informací v matrikách většinou pozitivní. V zápisech bývají, mimo jiné, uváděny i informace o místě narození rodičů, což umožňuje dohledání a zanesení do rodinného rodokmenu i v případě přistěhování předka z jiné farnosti.

Zápisy před rokem 1830 jsou již „informačně skromné“ a to úspěšnost tvorby rodinného rodokmenu bohužel snižuje. Z tohoto důvodu nelze vždy garantovat sestavení rodinného rodokmenu až na začátek vedení matrik.

Co od nás dostanete?

Po ukončení genealogického výzkumu předáme našim klientům
fotografie matričních zápisů, komentář o provedeném výzkumu a počítačem zpracovaný rodinný rodokmen v tištěné, nebo elektronické podobě.

Rodokmeny jsou velmi oblíbeným dárkem. Pochopitelně zajišťujeme dárkovou úpravu rodinného rodokmenu včetně grafického zpracování a barevného tisku.